Overraskende anderledes kontorelevstilling i kriminalforsorgen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at skabe tryghed og løfte en efterspurgt samfundsopgave? Så læs mere her.

Som elev hos os er du med til at spille en vigtig rolle i samfundet, da kriminalforsorgen, som en del af Justitsministeriets koncern, indgår i straffesagskæden. Hver dag bidrager vi til, at Danmark er trygt og sikkert ved at fuldbyrde de domme, som domstolene fastsætter.

Vi søger i alt 3 kontorelever til Kriminalforsorgen Vest, Aarhus pr. 1. september 2024, til henholdsvis Områdekontor Vest og til KIF (Kriminalforsorgen i Frihed).

Dine arbejdsopgaver

I din elevtid i kriminalforsorgen vil du få indblik i flere forskellige dele af organisationen, for at sikre, at du får et godt og helhedsorienteret indblik i den administrative understøttelse af vores kerneopgave.

Du vil som elev få mangeartede opgaver og kontakt til kolleger med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde samt eksterne samarbejdspartnere.

Opgaverne kan blandt andet være inden for:

 • HR og personaleadministration
 • Klientsagsbehandling/resocialisering
 • Sikkerhed
 • Økonomi
 • Ledelsesbetjening
Som elev i HR-afdelingen kan du se frem til at behandle det administrative arbejde i ændringer vedr. ansættelse og at understøtte institutionernes enhedsledere og chefer samt konsulenter mv. ved at løse opgaver inden for blandt andet:

 • Rekrutteringsprocessen bestående af stillingsopslag og ansættelse
 • Teammøde indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden samt opsummering heraf.
 • Ansættelsesændringer som fx rokeringer, udlån og op/ned i tid
 • Ydelse og ophør af tillæg
 • Opsigelser/afskedigelser
 • Barsel og orlov
 • Pension og seniorordninger
 • AdHoc-opgaver som fx journalisering af dokumenter
Som elev i KiF-afdelingen kan du se frem til at behandle det administrative arbejde i straffuldbyrdelse af betingede dømte og understøtte socialrådgiverne, ledelsen samt klienterne ved, i samarbejde med øvrige myndigheder såsom anklagemyndigheden, at løse opgaver inden for blandt andet:

 • Fordeling og udarbejdelse af personundersøgelser
 • Oprettelse, fordeling og afslutning af domme
 • Opfølgning og ændringer i tilsyn, samfundstjeneste og prøveløsladelse
 • Orientering om retsmøder
 • Telefonbetjening
 • Efterlysning
Derudover kan der være mulighed for:

 • Kendskab til bestilling af varer og håndtering af fakturaer
 • Kendskab til løn til eksterne medarbejdere
 • Rundvisning i arrest, deltagelse i retsmøde og besøg ved samfundstjenestested
Om dig

 • Du er videbegærlig, nysgerrig, har lysten til at lære nyt og lader dig ikke slå ud af udfordringer eller travlhed
 • Du ved, at du selv skal yde en indsats for at opnå resultater og tager aktivt ansvar for din læring og dit arbejde
 • Du er god til at omgås forskellige typer mennesker
 • Du er mødestabil og bevidst om, at en del af din læring består i at opbygge stærke rutiner i dine opgaver
 • Du behersker skriftligt og mundtligt dansk på højt niveau, har gode IT-kundskaber – herunder Office-pakken
Uddannelseskrav

Du har bestået eller forventer at bestå:

 • EUX med retning kontor
 • STX, HF eller HTX med et fem-ugers EU's/HGS-forløb
 • HHX eller HG/HGV
Er du fyldt 25 år inden grundforløbets start (EUX/EUS), bedes du sende en realkompetencevurdering med din ansøgning.
Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, bedes du kontakte din lokale uddannelsesinstitution.


Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse forventes den 1. september 2024.

Der indgås en aftale om en 2-årig uddannelsesstilling med en 37 timers arbejdsuge. Ud over den praktiske uddannelse er der i alt 15 ugers skolegang, fordelt over kortere skoleperioder, inklusiv mulighed for en studietur til Bruxelles og den afsluttende fagprøve.

Hvis du ansættes om voksenelev, er der mulighed for, at du kan blive ansat til en forhøjet elevløn.

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen Område Vest.

Hvis du ansættes i KiF (Kriminalforsorgen i Frihed) bliver din primære arbejdsplads:

KiF Aarhus, Åboulevarden 70, 8000 Aarhus C.

Hvis du ansættes i HR- og personaleadministration bliver din primære arbejdsplads:

Områdekontor Vest i Aarhus, Mosevej 5B, 8240 Risskov.

Du vil blive ansat i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK).

Om kriminalforsorgen Vest
Kriminalforsorgen i Vestdanmark er ét af to geografiske kriminalforsorgsområder på landsplan og har cirka 2.000 ansatte. Kriminalforsorgen i Vestdanmark har et områdekontor med stabsfunktion for de fængsler, arresthuse, afdelinger i frihed, herunder fodlænkeafdelinger, udslusningsfængsler og et udrejsecenter, der geografisk placeret i Jylland og på Fyn.

Områdekontoret varetager opgaver i tæt kontakt med institutionerne indenfor bl.a. HR og personaleadministration, økonomistyring, daglig kapacitets- og belægsstyring, klientsagsbehandling, resocialisering og sikkerhed.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk.


Du søger stillingen via linket "søg stillingen"
Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 5. Maj 2024.

Vi forventer at holde samtaler i uge 20.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV i form af ansættelses- og ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jane Næsted på tlf. 7255 8956.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Områdekontoret Vest, Aarhus Nord, Mosevej 5b, 8240 Risskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6031386

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet