Stranden tæt på Risskov forsvinder langsomt

Profilbillede

Har du også bemærket at stranden og diget bliver mindre? 

Stranden der ligger langs den sydlige del af Bellevue Strand nær Risskov bliver mindre og mindre som årene går. Hvor der før var masser af fint sand, er der nu nok større sten tilbage. Det skyldes at havet langsomt skyller sandet væk fra stranden, hvilket i sidste ende kan resultere i, at det også går ud over diget. 

Som et forebyggende led i bevaringen af diget, er man nu gået i gang med at ”sandfodre” kysten mellem Badevej og Platanvej. Sandfodringen er godkendt af Aarhus Kommune og er et femårigt forsøg på at få stranden tilbage og på den måde beskytte diget mod erosion. 

Det store dige er den sidste beskyttelse af byen mod oversvømmelser fra Aarhus Bugten. Derfor giver det utroligt god mening at passe godt på diget.

Måden hvorpå sandfodringen foregår, er ved at hente sans fra havneindløbet i Egå Marina. Sandet fjernes og skovles derefter ud i vandet så tæt på kysten som muligt. Det skulle meget gerne have en effekt, hvilket bl.a. ses andre steder i landet – f.eks. på Vestkysten hvor der hvert år spredes hele 3,7 millioner kubikmeter sand. 

Om strandfodringen virker på stranden her ved Risskov, vil tiden nu vise. 

Kilde: Redaktionen