Brændeovnssæsonen er for alvor i gang

Profilbillede

De kolde måneder er tiden hvor brændeovne tages i brug. Brændeovnen er en god og billig kilde til ekstra varme i hjemmet, men for mange naboer er det også tiden for irritation på røg og lugten deraf. 

For at mindske generne og samtidig få mest muligt ud af dit brænde, er det vigtigt, at du altid tænder korrekt op. Dermed udledes mindst mulige partikler, og røgen vil lugte mindre end ellers. 

Læg to stykker brænde i brændeovnen med et lille mellemrum mellem hinanden. Mellem de to stykker lægges småpinde og en optændingspose/briket, og der tændes ild.

Lad lågen stå på klem i 5-10 minutter og sørg samtidig for, at både primær- og sekundærspjældet er åbnet.

Når ilden har fået godt fat i brændet og flammerne er lyse, kan du lukke lågen. Juster lufttilførslen med spjældene. Når der kun er gløder tilbage i brændeovnen, kan du lægge nyt brænde på. Husk at åbne spjældet under lågen, indtil ilden har fået fat. Derefter kan spjældet justeres sådan, at brændet ikke brænder for hurtigt. 

Ved korrekt optænding af din brændeovn, kan du reducere mængden af partikler med op til 80%.

Kilde: Redaktionen