Socialrådgivere søges til stærk arbejdspladsbaseret indsats i Aarhus Kommune

Profilbillede
dato

I Aarhus Kommune er der et stærkt ønske om at udvikle det tidlige samarbejde med sygemeldte borgere og deres arbejdsgivere i sygedagpengeindsatsen. 

Erfaringerne fra sygedagpengeindsatsen er, at tættere og hyppigere kontakt med en sygemeldt borgers arbejdsgiver har god effekt i forhold til at hjælpe den sygemeldte borger bedre og hurtigere tilbage på arbejdspladsen. Derfor har vi et ønske om, at opfølgningssamtaler med sygemeldte borgere i højere grad sker på arbejdspladsen med deltagelse af den sygemeldtes arbejdsgiver. Der er i indsatsen et stærkt fokus på samarbejdet med arbejdsgiver og den arbejdspladsbaserede indsats.

Vi søger i Center for Job og Arbejdsfastholdelse 3 socialrådgivere/-formidlere, hvoraf 2 er faste stillinger og 1 er et barselsvikariat. 

Alle stillinger er på 37 timer om ugen med ansættelse snarest muligt eller den 1. oktober 2024.
 

Arbejdsopgaverne i den tidlige arbejdspladsbaserede indsats består primært af:

 • Samtaler med sygemeldte borgere og deres arbejdsgivere på arbejdspladsen.
 • Iværksættelse af arbejdspladsbaseret indsats som fx delvis raskmelding evt. kombineret med mestringstilbud.
 • Udarbejdelse og kvalificering af jobfastholdelsesplaner i samarbejde med den sygemeldte og den sygemeldtes arbejdsgiver.
 • Samarbejde med interne og eksterne aktører som fx arbejdsgiver, praktiserende læge/behandlingssystemet, sundhedsfaglige kolleger hos kommunens Sociallægeinstitution.
 • Mulighed for at sidde med arbejdsopgaven at afklare borgers arbejdsevne og forelægge deres sag for Aarhus Kommunes rehabiliteringsteam mhp. indstilling til et fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. 
 • Myndighedsopgaver, herunder opfølgningssamtaler, vurdering af uarbejdsdygtighed, stillingtagen til revurdering/forlængelsesmuligheder mv. 
   

Vi vægter, at du

 • Har troen på, at en aktiv og arbejdspladsbaseret indsats er et virkningsfuldt element i vejen tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Er god til at indgå i et aktivt samarbejde med den sygemeldte, den sygemeldtes arbejdsgiver, kolleger og/eller virksomhedskonsulent. 
 • Er god til at understøtte progression, så den sygemeldte hurtigst muligt bliver arbejdsdygtig igen og selv tager ansvar for eget forløb. 
 • Kan arbejde resultatorienteret, helhedsorienteret og tværfagligt med mange bolde i luften og med fokus og tro på borgerens ressourcer og beskæftigelsespotentiale. 
 • Har kendskab til lov om sygedagpenge og lov om aktiv beskæftigelsesindsats – og kan omsætte disse i praksis.
 • Tager medansvar for at omsætte beskæftigelsespolitiske mål til handling.
 • Kan arbejde struktureret og selvstændigt samt kan prioritere arbejdsopgaverne.
 • Er villig til at lære nyt og klar til at arbejde med et område, hvor der ofte sker forandringer. 
 • Tager medansvar for, at vi fortsat har en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.
   

Derfor skal du vælge os

I Center for Job og Arbejdsfastholdelse varetager vi beskæftigelsesindsatsen for sygemeldte borgere i Aarhus Kommune. Centret er en del af driftsområdet Job, Sundhed og Ydelse i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. I centret er vi omkring 110 ansatte.

I Center for Job og Arbejdsfastholdelse har vi et stærkt beskæftigelsesfokus i samarbejdet med den sygemeldte. Vi sætter borgeren i centrum for indsatsen og arbejder målrettet med at understøtte den sygemeldte i at deltage aktivt og tage ansvar for sin tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Vi er optaget af at udvikle og kvalificere den arbejdspladsbaserede indsats for sygemeldte borgere.
Vi vægter et sundt arbejdsmiljø højt og arbejder målrettet med at opretholde en attraktiv arbejdsplads og en kultur præget af troværdighed, respekt og engagement. De fælles leder- og medarbejderroller giver et indblik i de forventninger, der er til medarbejdere og ledere i Aarhus Kommune i det daglige arbejde med at løse kerneopgaven. 

Ansættelsesstedet er Vejlby Centervej 52, 8240 Risskov. 
 

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Kathrine Ditlev Lund på tlf. 4187 4193
 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DS/HK. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

I forbindelse med møder på arbejdspladsen skal der påregnes transport. Såfremt man, efter aftale med nærmeste leder, benytter egen bil, vil refusion ske efter gældende regler i Aarhus Kommune, hvilket som udgangspunkt er den lave kilometertakst. Det er en fordel at have egen bil til rådighed. 
 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er onsdag den 21. august 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 26. august.
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

21-08-2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Vejlby Centervej 52, 8240 Risskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6081817

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet